La Bruo (Novaĵoj)

ATENTU! La marta renkontiĝo okazos la 27an.
ATENTU! Novan renkontiĝejon! Clover Food Lab – FIN en urb­centra Bostono
Kvar el niaj anoj ĉeestis la Aŭtuna Renkontiĝo de Esperanto ĉe Silver Bay, NY, kun pli ol 50 aliaj samideanoj.
Paralela Universo ĉe Bostono estis grandan sukceson! Ĉeestis tie naŭ samideanoj, kiuj partoprenis serĉludon, sekvis la “Liberecan Vojon”, kaj manĝis du manĝojn. Mojose!
Unu el niaj anoj veturis al Vroclavo por ĉeesti la 72a Internacia Junulara Kongreso!
Du el niaj anoj veturis al Miami, FL por ĉeesti la Landa Kongreso de Esperanto‐USA!
Du el niaj anoj veturis al Raleigh, NC por partopreni la Nord‐Amerikan Someran Kursaron de Esperanto (NASK)!
Ni havas retejon!

The “Noise” (News)

ATTENTION! The March meetup is the 27th.
ATTENTION! New meeting place! Clover Food Lab – FIN in downtown Boston
Four of our members attended the Autumn Esperanto Meetup at Silver Bay, NY, with more than 50 other Esperantists.
Parallel Universe in Boston was a great success! Nine Esperantists attended, and participated in a scavenger hunt, followed the “Freedom Trail”, and ate many meals. Awesome!
One of our members traveled to Wroclaw to attend the 72nd International Youth Congress!
Two of our members traveled to Miami, FL to attend the 2016 Esperanto‐USA National Congress!
Two of our members traveled to Raleigh, NC to take part in the North American Summer Esperanto Course (NASK)!
We have a web site!