La Bruo (Novaĵoj)

NOTU: La venonta renkontiĝo okazos 26 februaro, ĉe NOVA LOKO: Clover KND en Kendall Square, atingebla facile per la Ruĝa Linio.
Tri el niaj anoj ĉeestis la 9a Tutamerika Kongreso de Esperanto ĉe Havano, Kubo.
Sukcese finiĝis la sinsekvo de prelegoj kaj lecionoj pri Esperanto ĉe MIT, prezentita de BRUEGo!
Pasis alia sukcesa Paralela Universo, ĉi‐jare ĉe George’s Island!
Ni distris gaston el Irlando!
Ni distris gaston el Seatlo, WA!
Kvar el niaj anoj ĉeestis, kaj ĉe tie unu prelegis, la Landa Kongreso ĉe Raleigh, NC, kun pli ol 70 aliaj samideanoj.
Ni distris du gastojn, unu el Francio kaj unu el Koreujo!
Ni distris gaston el Ĉinio! Li skribis artikolon pri lia vizito.
Kvar el niaj anoj ĉeestis la Aŭtuna Renkontiĝo de Esperanto ĉe Silver Bay, NY, kun pli ol 50 aliaj samideanoj.
Paralela Universo ĉe Bostono estis grandan sukceson! Ĉeestis tie naŭ samideanoj, kiuj partoprenis serĉludon, sekvis la “Liberecan Vojon”, kaj manĝis du manĝojn. Mojose!
Unu el niaj anoj veturis al Vroclavo por ĉeesti la 72a Internacia Junulara Kongreso!
Du el niaj anoj veturis al Miami, FL por ĉeesti la Landa Kongreso de Esperanto‐USA!
Du el niaj anoj veturis al Raleigh, NC por partopreni la Nord‐Amerikan Someran Kursaron de Esperanto (NASK)!
Ni havas retejon!

The “Noise” (News)

NOTE: The next meeting will take place February 26th, in a NEW LOCATION: Clover KND in Kendall Square, easily reachable via the Red Line.
Three of our members attended the 9th Tutamerika Kongreso de Esperanto in Havana, Cuba.
The series of talks and courses about Esperanto at MIT, presented by BRUEGo, came to a successful close!
Yet another successful Parallel Universe, this year on George’s Island!
We entertained a guest from Ireland!
We entertained a guest from Seattle, WA!
Four of our members attended, and one presented at, the Landa Kongreso in Raleigh, NC, with more than 70 other Esperantists.
We entertained two guests, one from France and one from Korea!
We entertained a guest from China! He wrote an article about his visit.
Parallel Universe in Boston was a great success! Nine Esperantists attended, and participated in a scavenger hunt, followed the “Freedom Trail”, and ate many meals. Awesome!
One of our members traveled to Wroclaw to attend the 72nd International Youth Congress!
Two of our members traveled to Miami, FL to attend the 2016 Esperanto‐USA National Congress!
Two of our members traveled to Raleigh, NC to take part in the North American Summer Esperanto Course (NASK)!
We have a web site!